فلوسوئیچ
فلوسوئیچ

قطعه ای در مسیر ورود آب سرد به پکیج به نام فلوسوییچ وجود دارد که باز شدن شیر آب گرم را تشخیص می دهد.

فلوسوییچ یک نوع کلید قطع و وصل جریان الکترونیکی است که جریان آب باعث می شود تا کلید آن وصل شده و جریان به برد ارسال گردد.

هنگامی که آب از جریان ایستاد(شیر آب گرم بسته شد)، کلید قطع می شود. در فلوسوییچ یک عدد صافی و همچنین یک شناور از جنس تفلون وجود دارد که در بالای آن آهن ربا نصب شده است.

هنگامی که شیر آب گرم بهداشتی باز می شود جریان آب سرد ورودی پس از عبور از صافی(فیلتر) به یک تیغه نیرو وارد کرده و آن را به سمت بالای فلوسوییچ حرکت می دهد.

بر اثر بالا آمدن تیغه، نیروی مغناطیسی آن باعث می شود که کنتاکت های فلوسوییچ وصل گردد و جریانی به برد ارسال شود.

در این حالت برد چند عمل اصلی را انجام می دهد که به دو مورد آن اشاره می شود

۱ به مشعل فرمان می دهد که روشن شود.(در واقع فرمان به شیرگاز ارسال میشود و قبل ز آن جرقه زن شروع بکار میکند)
۲ اگر پکیج از نوع مبدل دومنظوره باشد، پمپ را خاموش می کند و اگر از نوع دو مبدله باشد،به شیر سه راه موتوری فرمان می دهد تا مسیر را برای ورود به مبدل ثانویه باز کند.نحوه تشخیص سالم بودن فلوسوئیچ

فلوسوئیچ
فلوسوئیچ

برای تشخیص سالم بودن فلوسوئیچ کابل های فلوسوئیچ را اتصال کوتاه کرده،اگر مشعل روشن شد فلوسوئیچ ایراد دارد و باید تعویض شود.
در موقع مونتاژ فلوسوییچ باید دقت نمود که آهن ربای تفلونی در جهت بالا و به سمت کنتاکت ها باشد،وگرنه فلوسوییچ عمل نمی کند.

تفاوت فلومتر و فلوسوئیچ

جریان در فلوسوییچ تنها می تواند کنتاکت را قطع و وصل نماید و به عبارتی فلوسوییچ تنها مصرف آب گرم را اعلام می کند و شعله یکسانی برای هر مقدار مصرف آب کم یا زیاد،در مبدل ایجاد می گردد.

در فلومتر علاوه بر اینکه حضور آب گرم بهداشتی را برای ما مشخص می سازد، میزان دبی آب را نیز مشخص می کند