نکات مهم در هنگام خرید پکیج

نکات مهم جهت خرید یک پکیج مناسب

1. میزان آب گرم مصرفی مورد نیاز واحد

2. مقدار اکسیژن لازم جهت فعالیت پکیج

3. دودکش مناسب جهت فعالیت پکیج

4. مساحت خانه یا فضای مورد نظر

انتخاب از نظر نوع بنا

1. ساختمان هایی که دارای بنای مدرن می باشند ، تمام دیوار و پنجره ها عایق است. انرژی در این نوع بناها کمتر هدر می رود.

2. ساختمان هایی ک پنجره و دیوار معمولی دارند.

3. ساختمان هایی که دیوار ها و فضاهای پرت زیادی جهت هدر رفتن انرژی دارند . معمولا ساختمان های قدیمی از این دسته می باشند.

شرایط آب و هوایی

نکات مهم در هنگام خرید پکیج

1. مرطوب و معتدل ( استان های های شمالی)

2. مرطوب و گرم (استان های جنوبی)

3. خشک و گرم (استان های کوهستانی)

محاسبه ی تقریبی برای انتخاب پکیج

1. مرطوب و گرم (استان های جنوبی)

o بناهای نوع یک : به اضای یک متر مربع 60 تا 80 وات

o بناهای نوع دو : به اضای یک متر مربع 80 تا 100 وات

o بناهای نوع سه : به اضای یک متر مربع 100 تا 120 وات

 

2. مرطوب و معتدل ( استان های های شمالی)

o بناهای نوع یک : به اضای یک متر مربع 80 تا 100 وات

o بناهای نوع دو به اضای یک متر مربع 100 تا 120 وات

o بناهای نوع سه : به اضای یک متر مربع 120 تا 140 وات

 

3. خشک و گرم (استان های کوهستانی)

o بناهای نوع یک : به اضای یک متر مربع 100 تا 120 وات

o بناهای نوع دو : به اضای یک متر مربع 120 تا 140 وات

o بناهای نوع سه : به اضای یک متر مربع 140 تا 160 وات

نکات مهم در هنگام خرید پکیج

موارد ضروری که باید مدنظر قرار داد

گر در محل زندگی شما آب دارای املاح زیادی است بهتر است هنگام نصب پکیج دستگاه مغناطیسی رسوب زدا را در مسیر آب ورودی سرد قرار دهید.این کار هم طول عمر پکیج را افزایش می دهد. هم باعث عملکرد بهتر آن می گردد.

اتمسفر یک واحدبرای اندازه‌گیری فشاراست.هر اتمسفر تقریباً برابر با میانگین فشار هوادر سطح آبهای آزاددر سواحل شهر پاریسفرانسهاست. شهرهای دیگر دنیا که در عرض جغرافیایی مشابهی قرار دارند، از میانگین فشارهوای مشابهی نیز برخوردارند. در

ایران فشار آب لازم جهت فعالیت مناسب پکیج بین 1 تا 3.5 اتمسفر می باشد.

1. اگر راه دودکش تعبیه شده جهت فعالیت پکیج افقی باشد از پکیج فن دار استفاده نمایید. در غیر این صورت گاز های مضر از مسیر دودکش خارج نمی شوند .

2. با توجه به هد پمپ سیر کولاتور در پکیج هایی که برای رادیاتور و گرمایش از کف استفاده می شوند، جهت ایجاد گرمایش مناسب توجه داشته باشید فاصله لوله های افقی از رادیاتور بیشتر از 34 متر نشود.

3. اگر پکیج در محلی قرار دارد (فضای آزاد) که ممکن است در مسیر باد باشد با عایق مناسب از وزش مستقیم باد به پکیج جلوگیری کنید.

نکات مهم در هنگام خرید پکیج

نکته ای جهت محاسبه توان مورد نیاز

ه منظور محاسبه تقریبی ظرفیت پکیج مورد نیاز برای واحد های آپارتمانی مسکونی، متراژ زیر بنا را درعدد 150 کیلو کالری و متراژ واحدهای اداری را در عدد 100 (کیلو کالری) ضرب می کنیم.(بعنوان مثال برای یک آپارتمان

مسکونی با زیربنای تا 140 متر مربع استفاده از پکیج 21000 کیلوکالری می تواند مناسب باشد)