شیرپرکن

سفارش های ثبت شده تا قبل از ساعت 14 در همان روز ارسال میگردند و بعد از ساعت 14 در روز کاری بعد ارسال می شوند.

شیرپرکن

تنها رابط بین آب مصرفی و آب شوفاژ شیرپرکن است که در زمان کمبود فشار آب شوفاژ شیر پرکن را با چرخش باز کرده و زمانی که فشار آب مدار گرمایش بین ۱ تا ۲ بار رسید آن را می بندیم .

” شیر پرکن ” شیری است که در مسیر انشعابی از ورود آب سرد به قسمت مکش پمپ ، (در مسیر برگشت آب رادیاتور به پکیج) قرار می گیرد و وظیفه آن پر کردن مدار گرمایشی از آب می باشد .

نحوه ی تست شیر پرکن:

محدوده ی توصیه شده برای کارکرد سیستم پکیج بین 1 تا 1.5 بار می باشد.اگر فشار پکیج از این مقدار کمتر باشد می توانیم با استفاده از شیر پرکن فشار دستگاه را افزایش دهیم. همچنین در صورت بیشتر شدن فشار از 2 بار می توانیم با استفاده از شیر تخلیه از فشار سیستم بکاهیم.برای تست سالم بودن شیر پرکن، شیر پرکن را باز کرده و باید فشار سیستم افزایش پیدا کند و نشتی آب نداشته باشد.

هرگاه فشار سیستم بصورت خودبخود افزایش پیدا کند یکی از عوامل می توان شیر پرکن باشد که در هنگام باز کردن آب مصرفی آب را از خود عبور می دهد.

شیرپرکن پکیج

نمایش 1–20 از 38 نتیجه

1 2
درخواست سرویس پکیج