ترموستات دود(کلید حرارتی دودکش)
ترموستات دود(کلید حرارتی دودکش)

ترموستات دود در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می گردد و یک کلید ایمنی می باشد و باعث کنترل خروج دود و محصولات احتراق در پکیج های بدون فن می شود.

عملکرد داخلی

نحوه تست:
اگر پکیج قبل از روشن شدن شعله خطای باز بودن ترموستات دود بدهد یا خود ترموستات دود خراب شده یا اینکه مدار آن تا برد اصلی قطع شده است ولی اگر بعد از روشن شدن شعله خطای ترموستات دود بدهد خروج دود گرفته است.

ترموستات دود(کلید حرارتی دودکش)
ترموستات دود(کلید حرارتی دودکش)

یک کلید همیشه وصل می باشد که با گرم شدن بیش از حد کلاهک دود و رسیدن دما به بالا 75 درجه مدار آن قطع می گردد و پکیج را خاموش می کند.