سنسور حد پکیج(ترموسوئیچ)
سنسور حد پکیج(کلید حرارتی)

وظیفه در پکیج

ترموستات حد شوفاژ در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می شود وظیفه آن کنترل و محافظت از سوختن مبدل اصلی در برابر دماهای بالا تر از 52 درجه و گرمای بیش از حد الزام است.

عملکرد داخلی

یک کلید همیشه وصل می باشد که با گرم شدن بیش از حد و رسیدن دما به بالای 52 درجه مدار آن قطع می گردد و پکیج را خاموش می کند.

سنسور حرارتی پکیج(کلید حرارتی)
سنسور حد پکیج(کلید حرارتی)

نحوه تست:

در دمای پایین تر از 52 درجه با اهم متر مدار آن را چک می کنیم که باید بسته باشد.

نکته ای مهم:

اگر پس از روشن کردن پکیج قبل از روشن شدن شعله پکیج خطای بازبودن ترموستات حد شوفاژ بدهد یا خود ترموستات حد شوفاژ معیوب است و یا اینکه مدار آن تا برد اصلی قطع شده و یا اینکه برد اصلی قسمت دریافت مدار ترموستات حد معیوب شده است اما اگر پکیج بعد از روشن شدن شعله چند ثانیه کار کند و سپس خاموش شود یا پمپ کار نمی کند یا مسیر گردش آب مدار شوفاژ بسته شده است یا رسوب گرفته است.