شیر پرکن پکیج
شیر پرکن پکیج

تنها رابط بین آب مصرفی و آب شوفاژ شیر پر کن است که در زمان کمبود فشار آب شوفاژ شیر پرکن را با چرخش باز کرده و زمانی که فشار آب مدار گرمایش بین ۱ تا ۲ بار رسید آن را می بندیم .

” شیر پرکن ” شیری است که در مسیر انشعابی از ورود آب سرد به قسمت مکش پمپ ، (در مسیر برگشت آب رادیاتور به پکیج) قرار می گیرد و وظیفه آن پر کردن مدار گرمایشی از آب می باشد .

نحوه ی تست شیر پرکن:

شیر پرکن پکیج
شیر پرکن پکیج

محدوده ی توصیه شده برای کارکرد سیستم پکیج بین 1 تا 1.5 بار می باشد.اگر فشار پکیج از این مقدار کمتر باشد می توانیم با استفاده از شیر پرکن فشار دستگاه را افزایش دهیم. همچنین در صورت بیشتر شدن فشار از 2 بار می توانیم با استفاده از شیر تخلیه از فشار سیستم بکاهیم.برای تست سالم بودن شیر پرکن، شیر پرکن را باز کرده و باید فشار سیستم افزایش پیدا کند و نشتی آب نداشته باشد.

هرگاه فشار سیستم بصورت خودبخود افزایش پیدا کند یکی از عوامل می توان شیر پرکن باشد که در هنگام باز کردن آب مصرفی آب را از خود عبور می دهد.

شیر پرکن پکیج
شیر پرکن پکیج


شیر پرکن اتوماتیک

در بعضی از سیستم ها از شیر پرکن اتوماتیک استفاده می شود.نحوه ی کار این شیر پرکن بصورتی است که یک سنسور وجود دارد که در صورت افت فشار،مسیر شیر پرکن را باز می کند.همچنین در صورت تکرار افت فشار این سنسور ارور نمایش می دهد بنابراین در صورتی که دستگاه پکیج شما فاقد این سنسور باشد استفاده از این نوع شیر پرکن به سود شما نمی باشد چون در صورت وجود نشتی در سیستم شما،شما متوجه نخواهید شد و باعث اسیب رسیدن به بخش های دیگر دستگاه می شود.