شیر اطمینان پکیج
شیر اطمینان پکیج

شیر اطمینان پکیج یا PSV یکی از تجهیزات مهم در صنعت می باشد که مانع از آسیب قطعات ناشی از قرارگرفتن در شرایط فشار بالا می باشد.

نحوه ی کارکرد شیر اطمینان

شیر اطمینان شیری است که بوسیله ی یک فنر بسته شده است.وقتی فشار پشت شیر به یک فشار استاتیکی مشخص برسد شیر اطمینان فورا عمل می کند(به این عمل pop کردن شیر می گویند)و مقداری از فشار سیال را دفع می کند و این دفع را با آزادسازی سیال انجام می گیرد.

شیر اطمینان در هر دو بلوک رفت و برگشت تعبیه می شود و هم بصورت رزوه ای هم اورینگی(فیتینگی) ودر جنس های آلیاژ برنجی و پلاستیک تولید می شود.

باید توجه شود که شیر اطمینان با شیر تخلیه فرق دارد و یک شیر اتومات می باشد و حضورش در سیستم ضروری است.

شیر اطمینان پکیج
شیر اطمینان پکیج