لیست کدخطا ایمرگاس

کد خطاشرح خطا
01عدم تشکیل شعله
02فعال شدن کلید حرارتی
03سنسور دود یا پرشر دود
04فعال شدن کلید حرارتی و سنسور دود
05اشکال در سنسور گرمایش
06اشکال در سنسور مصرفی
08حداکثر تعداد ریست
10کمبود فشار مدار گرمایش
11پرشر سویچ فن و ترموستات دود
12خرابی سنسور آبگرم مصرفی
15خرابی برد الکترونیکی یا اتصال کانکتورها
16خرابی فن
17درست نبودن سرعت فن در مدلهای چگالشی
20عدم تشخیص شعله
24خرابی دکمه های کنترل پنل
27اشکال در گردش آب مدار گرمایش
31اشکال در سیستم ترموستات اتاقی
37افت ولتاژ ورودی به کمتر از 180 ولت
38خاموش شدن شعله در اثر وزش باد یا قطع و و صل جریان گاز
ایراد در مکش دودکش یا نداشتن کلاهک دودکش مناسب
43خاموش شدن پکیج به علت تکرار بیش از حد
خاموش شدن شعله بر اثر باد یا مکش دودکش و قطع و وصل شدن گاز
ایراد در مکش دودکش یا نداشتن کلاهک مناسب