لیست کدخطا ایمرگاس

کد خطا شرح خطا
01 عدم تشکیل شعله
02 فعال شدن کلید حرارتی
03 سنسور دود یا پرشر دود
04 فعال شدن کلید حرارتی و سنسور دود
05 اشکال در سنسور گرمایش
06 اشکال در سنسور مصرفی
08 حداکثر تعداد ریست
10 کمبود فشار مدار گرمایش
11 پرشر سویچ فن و ترموستات دود
12 خرابی سنسور آبگرم مصرفی
15 خرابی برد الکترونیکی یا اتصال کانکتورها
16 خرابی فن
17 درست نبودن سرعت فن در مدلهای چگالشی
20 عدم تشخیص شعله
24 خرابی دکمه های کنترل پنل
27 اشکال در گردش آب مدار گرمایش
31 اشکال در سیستم ترموستات اتاقی
37 افت ولتاژ ورودی به کمتر از 180 ولت
38 خاموش شدن شعله در اثر وزش باد یا قطع و و صل جریان گاز
ایراد در مکش دودکش یا نداشتن کلاهک دودکش مناسب
43 خاموش شدن پکیج به علت تکرار بیش از حد
خاموش شدن شعله بر اثر باد یا مکش دودکش و قطع و وصل شدن گاز
ایراد در مکش دودکش یا نداشتن کلاهک مناسب