لیست کدخطا فرولی

لیست خطا فرولی Domitech F24/F32  &  C24/C32

کدخطاشرح خطا
A01مشعل روشن نمی شود
A02علامت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است
A03کلید حرارتی
F04فعال شدن ترموستات دود
F05فن عمل نمیکند
A06جرقه زده می شود ولی مشعل روشن نمیشود
F08افزابش بیش از حد دمای مبدل
F10اشکال در سنسور گرمایش
F11اشکال در سنسور آبگرم مصرفی
F14اشکال در سنسور دوم مدار شوفاژ
A23افت فشار آب مدار گرمایش به مدت بیش از 4 دقیقه
A24بیش از 3 مرتبه شارژ آب مدار گرمایش در 24 ساعت
F34افت ولتاژ وزودی به کمتر از 170 ولت
F35نوسان در فرکانس برق ورودی
F37افت فشار آب مدار گرمایش
A41اشکال در محل قرارگیری سنسورها
F42اشکال در سنسور دوکاره
F43فعال شدن سیستم حفاظت از مبدل حرارتی
F50اشکال در ماژولاتور شیر گاز

لیست خطا فرولی Divatech F24D/F32D

کدخطاشرح خطا
A01مشعل روشن نمی شود
A02علامت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است
A03کلید حرارتی
F04فعال شدن ترموستات دود
F05فن عمل نمیکند
A06شعله 6 مرتبه در 10 دقیقه خاموش شده
F08دمای مبدل به بیش از 99 درجه افزایش یافته است
A09شیرگاز اشکال دارد
F10اشکال در سنسور گرمایش
F11اشکال در سنسور آبگرم مصرفی
F12اشکال در سنسور آبگرم مصرفی(در صورت نصب مخزن خارجی)
F14اشکال در سنسور دوکاره
A16شیرگاز اشکال دارد
F20عدم تشکیل یا تشخیص شعله
A21احتراق غیرطبیعی یا ناقص
F34افت ولتاژ وزودی به کمتر از 170 ولت
F35نوسان در فرکانس برق ورودی
F37افت فشار آب مدار گرمایش
F39اشکال در حسگر دمای خارجی
A41اشکال در محل قرارگیری سنسورها
F42اشکال در سنسور دوکاره
F43فعال شدن سیستم حفاظت از مبدل حرارتی (افزایش دمای مبدل به مقدار بیش از 10 درجه در ثانیه
F50اشکال در ماژولاتور شیر گاز
A51اشکال در سیستم تخلیه دود