لیست کدخطا فرولی

لیست خطا فرولی Domitech F24/F32  &  C24/C32

کدخطا شرح خطا
A01 مشعل روشن نمی شود
A02 علامت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است
A03 کلید حرارتی
F04 فعال شدن ترموستات دود
F05 فن عمل نمیکند
A06 جرقه زده می شود ولی مشعل روشن نمیشود
F08 افزابش بیش از حد دمای مبدل
F10 اشکال در سنسور گرمایش
F11 اشکال در سنسور آبگرم مصرفی
F14 اشکال در سنسور دوم مدار شوفاژ
A23 افت فشار آب مدار گرمایش به مدت بیش از 4 دقیقه
A24 بیش از 3 مرتبه شارژ آب مدار گرمایش در 24 ساعت
F34 افت ولتاژ وزودی به کمتر از 170 ولت
F35 نوسان در فرکانس برق ورودی
F37 افت فشار آب مدار گرمایش
A41 اشکال در محل قرارگیری سنسورها
F42 اشکال در سنسور دوکاره
F43 فعال شدن سیستم حفاظت از مبدل حرارتی
F50 اشکال در ماژولاتور شیر گاز

لیست خطا فرولی Divatech F24D/F32D

کدخطا شرح خطا
A01 مشعل روشن نمی شود
A02 علامت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است
A03 کلید حرارتی
F04 فعال شدن ترموستات دود
F05 فن عمل نمیکند
A06 شعله 6 مرتبه در 10 دقیقه خاموش شده
F08 دمای مبدل به بیش از 99 درجه افزایش یافته است
A09 شیرگاز اشکال دارد
F10 اشکال در سنسور گرمایش
F11 اشکال در سنسور آبگرم مصرفی
F12 اشکال در سنسور آبگرم مصرفی(در صورت نصب مخزن خارجی)
F14 اشکال در سنسور دوکاره
A16 شیرگاز اشکال دارد
F20 عدم تشکیل یا تشخیص شعله
A21 احتراق غیرطبیعی یا ناقص
F34 افت ولتاژ وزودی به کمتر از 170 ولت
F35 نوسان در فرکانس برق ورودی
F37 افت فشار آب مدار گرمایش
F39 اشکال در حسگر دمای خارجی
A41 اشکال در محل قرارگیری سنسورها
F42 اشکال در سنسور دوکاره
F43 فعال شدن سیستم حفاظت از مبدل حرارتی (افزایش دمای مبدل به مقدار بیش از 10 درجه در ثانیه
F50 اشکال در ماژولاتور شیر گاز
A51 اشکال در سیستم تخلیه دود