لیست کدخطا لورچ

کد خطا پکیج لورچ

مدل:  معمولی

کد خطا : E0

شرح خطا:  خطای ارتباطی کنترل از راه دور .

کد خطا : E1

شرح خطا:  عدم تشیل یا تشخیص شعله .

کد خطا : E10

شرح خطا:  افزایش بیش از حد فشار مدار گرمایش .

کد خطا : E12

شرح خطا:  عملکرد صحیح کنترل از راه دور .

کد خطا : E13

شرح خطا:  خطای برد الکترونیک اصلی .

کد خطا : E15

شرح خطا:  انسداد دودکش – خطای (موقت ) پرشر سوئیچ دود در زمان کمتر از 2 دقیقه .

کد خطا : E16

شرح خطا:  در مدل آرتا

خطا در پارامترهای تنظیم برنامه

در مدل آریان

خطای کنترلی برد الکترونیکی .

کد خطا : E2

شرح خطا:  انسداد دودکش – خطای پرشر سوئیچ دود .

کد خطا : E23

شرح خطا:  خطای ترموستات محیطی .

کد خطا : E25

شرح خطا:  خطای یخ زدگی مبدل اصلی (افت دما به کمتر از 2 درجه) .

کد خطا : E26

شرح خطا:  عدم صدور فرمان باز شدن شیر گاز – احتمال اشکال در اتصالات الکترونیکی یا مکانیکی پرشر دود – خطای عملکرد رله برد الکترونیکی .

کد خطا : E28

شرح خطا:  خرابی سنسور دمای آب بهداشتی یا سنسور سیستم گرمایش  .

کد خطا : E3

شرح خطا:  خطای ترموستات سیستم گرمایشی .

کد خطا : E30

شرح خطا:  خطای پارامترهای تعریف نشده .

کد خطا : E31

شرح خطا:  خطا در تنظیم پارامتر ترموستات اتاقی – باید پارامتر A22 را روی صفر تنظیم کرد .

کد خطا : E4

شرح خطا:  خطای ترموستات سیستم مصرفی .

کد خطا : E40

شرح خطا:  خطا در مدار سیستم گرمایش .

کد خطا : E5

شرح خطا:  اشکال در مدولاتور شیر گاز .

کد خطا : E6

شرح خطا:  افزایش دمای گرمایش به بیش از 90 درجه .

کد خطا : E7

شرح خطا:  اختلال در عملکرد سوئیچ فشار هوا .

کد خطا : E77

شرح خطا:  خطا در ترموستات مخزن – در موردی که پیکیج برای گرم کردن مخازن آب مصرفی استفاده شود  – خطا در پارامترها .

کد خطا : E8

شرح خطا:  افت فشار آب مدار گرمایش .

کد خطا : E9

شرح خطا:  افزایش دمای گرمایش به بیش از 100 درجه ( فعال شدن کلید حرارتی) .

کد خطا : E99

شرح خطا:  در مدل آرتا

خطا در پارامترهای تنظیم برنامه

در مدل آریان

خطای کنترلی برد الکترونیکی .