نمونه سوالات فنی حرفه ای پکیج شوفاژ گازی(2)

نمونه-سوالات-فنی-حرفه-ای-پکیج-شوفاژ-گازی
نمونه-سوالات-فنی-حرفه-ای-پکیج-شوفاژ-گازی

سوالات امتحان دوره پکیج شوفاژ گازی فنی حرفه ای جهت استفاده کارآموزان محترم توسط وبسایت سوفاژ سانترال تدوین شده است.

1 در صورتیکه در مدار گرمایشی گرفتگی وجود داشته باشدکدام قطعه در پکیج تحریک می شود؟
الف سنسور فشار آب
ب شیر اطمینان
ج سوپاپ بای پس
د فلو سوئیچ
   
2 کدامیک از قطعات زیر جزء قطعات ایمنی پکیج نمی باشد؟
الف سنسور دود
ب فلوسوئیچ
ج شیر اطمینان 3 بار
د کلید حرارتی
   
3 دریک مدار برق ولت متر به صورت ……………و آمپرمتر به صورت ………………. نصب می شود.
الف موازی _ سری
ب سری _ سری
ج موازی موازی
د سری _ موازی
   
4 شعله مشعلی که فقط از هوای ثانویه استفاده کند چه نام دارد؟
الف شعله خنثی
ب شعله زرد سوز
ج شعله آبی سوز
د شعله بی رنگ
   
5 وظیفه کلاهک تعادل در دودکشها چیست ؟ ( کلاهک تعدیل)
الف کنترل دمای محصولات احتراق
ب رقیق کردن محصولات احتراق
ج ارتباط دادن بین مصرف کننده و دودکش
د تامین فشار استاتیک برای فن
   
6 کدامیک از مبدل های زیر تحت عنوان پوسته لوله معروف است ؟
الف مبدل اولیه
ب مبدل ثانویه
ج مبدل گاز به آب
د منبع انبساط
   
7 کدامیک از موارد زیر جزء مدار آبگرم مصرفی در پکیج های دو مبدله  نمی باشد؟
الف فلوسوئیچ
ب مبدل ثانویه
ج پمپ سیرکولاتور
د شیراطمینان
   
8 مانومتر وسیله ای است جهت اندازه گیری
الف دما
ب حجم
ج دبی
د فشار
   
9 کدامیک از گروه های زیر به ، روم سیلد  معروفند ؟
الف لوازم گاز سوز خانگی
ب لوازم گاز سوز نوع A
ج لوازم گازسوز نوع B
د لوازم گازسوز نوع C
   
10 کاربرد فن در پکیج چیست؟
الف جهت تخلیه گازهای حاصل از احتراق
ب جهت تخلیه هوای داخل دستگاه
ج جهت تعویض هوای محل نصب دستگاه
د جهت تخلیه گاز اضافی
11 حداکثر طول شیلنگ های گاز در وسایل گازسوز ……………………. سانتی متر است.
الف 90
ب 120
ج 170
د 150
   
12 رگلاتور فشار گاز را …………………مرتبه کاهش می دهد .
الف 60
ب 120
ج 240
د 480
   
13 کدام مورد وظیفه سیم ارت نیست؟
الف اتصال زمین است.
ب با اتصال یک دستگاه الکتریکی بوسیله سیم،برق بدنه را به زمین منتقل می کند.
ج برای پیشگیری ازخطر است
د تامین نول برای فاز ها
   
14 اگر دماسنج 104 درجه فارنهایت را نشان دهد چند درجه سانتی گراد است ؟
الف 68
ب 72
ج 32
د 40
   
15 پس از روشن شدن پکیج (درحالت زمستانی) بلافاصله فشار کار سیستم پکیج بالا رفته وشیر اطمینان عمل می کند و وقتی که آب گرم مصرفی در مدار قرار می گیرد فشار سیستم افت می کند؟
الف شیرسه راهه موتوری خراب است
ب برد الکترونیک خراب است
ج فلو سوئیچ خراب است.
د منبع انبساط باید تزریق هوا شود
   
16 اگر لوله کشی رادیاتورها از نوع برگشت مستقیم باشد برای متعادل کردن سیستم بهتراست از کدام روش استفاده شود.
الف به وسیله تنظیم شیر رفت رادیاتور
ب به وسیله تنظیم دبی آب عبوری از پمپ
ج به وسیله تنظیم شیر قفلی برگشت رادیاتور
د هیچ راه حلی ندارد
   
17 شیرترموالکتریک نیروی الکتریکی تحریک کننده خود را از …………………………. دریافت می کند.
الف پیلوت
ب کلید ایمنی
ج ترموستات
د ترموکوپل
   
18 پکیج دو مبدله  در حالت گرمایش روشن نمی شود ولی مدار آبگرم بهداشتی کار می کند علت چیست ؟
الف کلید حداقل فشار خراب شده
ب پمپ سیرکولاسیون گریپاژ کرده
ج مبدل اصلی رسوب دارد
د اتصال ترموستات دستگاه قطع شده
   
19 وضعیت پمپ درحالت استفاده از آب گرم مصرفی در پکیج تک مبدله ………………….و دو مبدله ……………………می باشد
الف روشن _ روشن
ب روشن _خاموش
ج خاموش _ خاموش
د خاموش _ روشن
   
20 شیر سه راه موتوری با فعال شدن کدام قطعه ، تغییر حالت می دهد
الف شیرگاز
ب پمپ
ج فلو سوئیچ
د مشعل
21 در صورتی که سیستم آب گرم مصرفی عمل نکند ، اولین قسمتی که مورد بازدید قرار می گیرد کدام است ؟
الف مبدل ثانویه
ب مبدل اصلی
ج شیر سه راهه
د فلوسوئیچ
   
22 برای تنظیم شعله در حداکثر توان باید ………….
الف شیر آب گرم مصرفی باز شود _ لوله هوا خارج شود _ شعله با مهره شش گوش تنظیم شود
ب سیم مدولاتور شیرگاز جدا شود _ شیر آب گرم مصرفی باز شود_ شعله با پیچ گوشتی دوسو تنظیم شود
ج شیر آب گرم مصرفی باز شود_ سیم مدولاتور شیرگاز جدا شود _ شعله با مهره شش گوش  تنظیم شود
د پتانسیومتر گرمایش در بیشترین مقدار قرارداده شود – شعله با پیچ گوشتی دوسو تنظیم شود
   
23 هرگاه پس از چند ثانیه از روشن شدن مشعل ، پکیج خاموش شود ، کدام قطعه معیوب است ؟
الف فلوسوئیچ
ب مبدل ثانویه
ج میله یونیزاسیون
د ترانس جرقه
   
24 ورودی های برد الکترونیک عبارتند از
الف فن _  فلوسوئچ _ ترموستات اتاقی
ب شیر سه راهه_  شیرگاز _ پتانسومترها
ج الکترود یونیزاسیون _ فلوسوئیچ _  ترموستات اتاقی
د پمپ _  شیرسه راهه _ فن
   
25 حداقل ارتفاع دودکش پکیج بدون فن …………………..  متر  می باشد
الف 5/1
ب 4
ج 3
د 6
   
26 سطح مبدل حرارتی با چه آلیاژی پوشیده  شده است و  چرا؟
الف برنج – افزایش انتقال حرارت
ب برنز جلوگیری از خوردگی
ج آلومنیوم – جلوگیری از خوردگی
د آلومنیوم – افزایش انتقال حرارت
   
27 مقاومت بوبین های شیر گاز  کدام است ؟
الف 5/6  و 8  کیلو اهم
ب 5/6  و  8/0  کیلو اهم
ج 65 و 8/0  کیلواهم
د 65 و 8 کیلو اهم
   
28 تنها مسیر اتصال مدار گرمایش به مدار مصرفی ………………است ؟
الف فلوسوئیچ
ب مانومتر
ج شیرپرکن
د مبدل ثانویه
   
29 طبق رابطه احتراق کامل گاز متان ، یک حجم متان برای سوخت کامل نیاز به ……………..حجم  هوا  دارد.
الف 5
ب 6
ج 8
د 10
   
30 حداقل دبی لازم برای فعال شدن فلوسوئیچ چه مقدار است؟
الف 2 لیتر در دقیقه
ب 5 لیتر در دقیقه
ج 2/0 لیتر در دقیقه
د 5/0 لیتر در دقیقه
https://www.shofajsantral.com/%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%a8-%d8%b2%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d9%81%d8%a7%da%98/
بیشتر بخوانید بیشتر بدانید.
https://urgencetasisat.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85-3/
بیشتر بخوانید بیشتر بدانید