نکات مهم درباره دودکش پکیج

خروج محصولات حاصل از احتراق از حیاتی ترین فرآیند های یک دستگاه گازسوز می باشد که در صورت نقص در این فرآیند سلامت مصرف کننده به خطر می افتد.

نکات ضروری دودکش پکیج

1-چه برای پکیج چه برای هر وسیله ی گازسوز دیگر باید دودکشی مجزا در نظر گرفت.

2-قطر لوله دودکش خروجی از ساختمان=قطر خروجی از دستگاه

3-دودکش باید از پنجره و شیشه ها فاصله داشته باشد.

4-دودکش نباید از سقف حمام یا سقف کاذب عبور کرده باشد.

5-جنس لوله دودکش باید از صفحات ضخیم گالوانیزه یا سیمانی باشد.

6-  به منظور تامین هوای مورد نیاز وسایل گازسوز همچون آبگرمکن دیواری و زمینی در محیط هایی با فضای محدود باید دریچه ی هوای مناسب در پشت دستگاه تعبیه شود.

7- شیب لوله های افقی در داخل واحدها می بایست رو به بالا (مثبت) باشد.

8-در صورت استفاده از زانوی 90 درجه باید به طول عمودی پکیج افزوده شود.

نکات مهم درباره دودکش پکیج