پرشر سوئیچ هوا
پرشر سوئیچ هوا(پرشر دود)

این قطعه در پکیج که از یک دیافراگم و میکرو سوئیچ تشکیل شده است وظیفه کنترل تخلیه محصولات احتراق را بر عهده دارد. این کلید که از طریق دو شلنگ سیلیکونی به قطعه ونتوری بر روی خروجی فن متصل شده است، از طریق اختلاف فشار در دو طرف دیافراگم که توسط عبور محصولات احتراق از روی ونتوری ایجاد شده است. سبب تحریک میکروسوئیچ شده و تیغه آن از وضعیت(NO) در حالت عادی باز(قطع) به حالت بسته (وصل) در می آید. در صورتی که فن روشن نشود و یا سیر دودکش یا دریچه تامین هوا مسدود باشد این سوئیچ وصل نشده و چراغ هشدار روشن می شود.نحوه ی تست پرشر سوئیچ هوا

پکیج را روشن می کنیم و هنگامیکه فن روشن است با استفاده از اهم متر پرشر سوئیچ دود را تست میکنیم.کابل های اهم متر را به پلاتین های پرشرسوئیچ هوا وصل می کنیم و در صورت سالم بودن اهم متر به ما اهم می دهد.

پرشر سوئیچ هوا
پرشر سوئیچ هوا