پکیج فن دار یا بدون فن ؟

بیشترین رغبت از طرف مصرف کننده و البته فروشنده و نصاب پکیج دیواری ، پکیج فن دار می باشد. اما چرا ؟ علت این است که با توجه به اینکه این نوع پکیج ها محفظه احتراق بسته می باشد به طور مثال در بالکن ایرادی مانند خاموش شدن شعله توسط باد وجود ندارد یا در آشپزخانه با توجه به اینکه در بسیاری اوقات داکت دودکش کمتر از ۱۵ سانت است یا به صورت مستطیلی می باشد یا فاصله ی پکیج تا داکت کمتر از حد استاندارد می باشد لذا بیشترین درخواست مربوط به پکیج دیواری فن دار است. البته در صورتی که استاندارد های یک پکیج بدون فن در محل نصب رعایت شده باشد بهتر است پکیج بدون فن گذاشته شود تا فن دار . در صورتی که انتخاب شما پکیج بدون فن باشد بهتر است حتما” محل نصب پکیج توسط کارشناسان این امر بررسی شود.

بهترین راهنمای خرید پکیج دیواری

مدل پیشنهادی پکیج برای بالکن چیست ؟

پکیج شوفاژ دیواری فن دار بهترین گزینه برای نصب در بالکن می باشد. به همان عللی که در فوق گفته شد یعنی اینکه باد شعله مشعل را خاموش نمی کند و دوم اینکه با توجه به اینکه دودکش برای خروج محصولات بخوبی وجود ندارد فن وظیفه خروج محصولات احتراق را بر عهده می گیرد.