کد خطا پکیج بوتان مدل roma
کد خطای پکیج بوتان(مدل roma)

1 _مدل دستگاه Roma 24KIS

2 -گرمایش اسمی Kcal24000