کد خطای پکیج بوتان مدل بیتا

سلامی گرم خدمت همکاران و همراهان شوفاژ سانترال
امروز قصد داریم کد خطای پکیج بوتان مدل بیتا رو براتون قرار بدیم.پکیج های بوتان مثل بقیه پکیج ها دارای کد خطاهای مخصوصی هست که دانستن اونا باعث استفاده بهینه تر و تعمیر آسان تری میشه.جهت اطلاع از کد خطای انواع پکیج های بوتان با شوفاژ سانترال همراه باشید.

کد خطای پکیج بوتان مدل بیتا
کد خطای پکیج بوتان مدل بیتا
وضعیت قفل دائم
فعال شدن کلید حرارتی مبدل یا قطع ارتباط آن با برد
چراغ قرمز:0.5 ثانیه روشن 0.5 ثانیه خاموش _ چراغ سبز:خاموش 1
وضعیت قفل دائم
کم بودن فشار آب مدار گرمایش
خطای کلید ایمنی فشار دودکش
عدم تشکیل شعله طی پروسه جرقه زنی
چراغ قرمز:ثابت روشن _ چراغ سبز:خاموش 2
وضعیت قفل موقت
اشکال در سنسور حرارتی گرمایش
چراغ قرمز:0.2 ثانیه روشن 0.2 ثانیه خاموش _ چراغ سبز:خاموش 3
وضعیت قفل موقت
وصل بودن مدار پرشر سوئیچ هوا قبل از روشن شدن فن یا قطع شدن آن حین روشن بودن فن
فعال شدن کلید حداقل فشار آب
چراغ قرمز :خاموش_ چراغ سبز 0.5 ثانیه روشن 0.5 ثانیه خاموش 4
وضعیت قفل موقت
پرش شعله
چراغ قرمز:0.5 ثانیه روشن 0.5 ثانیه خاموش _ چراغ سبز:خاموش 5
وضعیت قفل موقت
اشکال در سنسور حرارتی مصرفی
چراغ قرمز:ثابت روشن _ چراغ سبز :ثابت روشن 6

امیدواریم مقاله کد خطای بوتان مدل بیتا برایتان مثمر ثمر باشد.