نمونه سوالات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 3

نمونه سوالات فنی حرفه ای لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه گرد آوری شده توسط شوفاژسانترال برای شما کاربران گرامی سایت.

سوالات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی
سوالات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

1) در بین لوله‌های زیر کدامیک برای سیستم گرمایش ساختمان مناسب است؟
الف) تلفیقی 5 لایه                                                 
ب) لوله سبز
ج) پلی اتیلن                                                           
د) پلی پروپلین

2) آب سخت چگونه آبی است؟
الف) دارای نمک فراوان است                                
ب) دارای کلسیم فراوان است
ج) دارای منیزیم فراوان است
د) دارای کلسیم و منیزیم است                            

3) ارتفاع لوله فاضلاب روشویی از کف تمام شده چقدر است؟
الف) 30 سانتی متر                                                
ب) 40 سانتی‌متر
ج) 50 سانتی‌متر                                                    
د) 60 سانتی‌متر

4) مهمترین عامل افت فشار کدام است؟
الف) طول مسیر                                                      
ب) جنس لوله
ج) اتصالات                                                              
د) هر سه مورد

5) برای کنترل دما از کدام وسیله استفاده می‌شود
الف) شیر فلوتر                                                       
ب) شیرشناور
ج) شیر ترموستاتیک                                            
د) شیر فشاری

6) مهمترین مزایای خمکاری کدام است؟
الف) بالا بردن ضریب اطمینان                             
ب) مصرف کم اتصالات
ج) روانی عبور سیال                                              
د) هر سه مورد

7) کدام گزینه از وظایف روکش الکترود نیست؟
الف) جلوگیری از برق گرفتگی                             
ب) جلوگیری از نفوذ اکسیژن
ج) ایجاد بهتر قوس الکتریکی                              
د) محافظت از حوضچه مذاب

8) آمپر لازم برای الکترود نمره 3 چقدر است؟
الف) 30 تا 40                                                           
ب) 60 تا 90
ج) 90 تا 120                                                            
د) 140 تا 200

9) تعداد مهره ماسوره لازم برای نصب آبگرمکن زمینی چقدر است؟
الف) 1 عدد                                                               
ب) 2 عدد
ج) 3 عدد                                                                 
د) 4 عدد

10) برای رزوه کردن لوله های فولادی از چه ابزاری استفاده می‎شود؟
الف) قلاویز چپ گرد                                               
ب) فیوژن
ج) دستگاه تراش                                                    
د) حدیده برقی

سوالات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

11) در کدام سیستم لوله کشی رادیاتورهای شوفاژ اگر شیر رادیاتوری را ببندیم، گرمایش کلیه رادیاتورها قطع می‎گردد؟
الف) لوله کشی مستقیم                                        
ب)لوله کشی مختلط
ج) لوله کشی معکوس                                            
د) تک لوله‎ای (سری)

12)   اگر آب منبع “انبساط باز”، بطور دائم سریز کند و شیر فلوتر منبع انبساط هم سالم باشد، کجای سیستم ممکن است معیوب باشد؟
الف) منبع انبساط سوراخ شده است                  
ب) منبع دوجداره سوراخ شده است
ج)  شیر یکطرفه خراب است                                
د) فشار سیستم زیاد است

13)  یک پمپ مخزنی به ظرفیت 12000 لیتر را در 60 دقیقه پر می‌کند، دبی پمپ چند لیتر در ثانیه است؟
الف) 3.3                                                                  
ب) 6.6
ج) 10                                                                        
د) 200

14)   برای بالا بردن دبی پمپهارا به چه صورتی نصب میکنند؟
الف) به صورت سری                                               
ب) به صورت موازی
ج)  زیر سطح آب                                                    
د) بالای سطح آب

15)  جهت باز کردن و سرویس پمپ باید:
الف) شیر فلکه‎های دوطرف پمپ بسته و بای‎پاس را باز نمود              
ب) شیرفلکه‎های دوطرف پمپ را باز و بای‎پاس را بسته
ج)  شیر فلکه های دوطرف پمپ باز و بای پاس را باز نمود   
د) شیرفلکه‎های دوطرف پمپ بسته و بای‎پاس را بسته نمود

16)   در تاسیسات بهداشتی عایقکاری به چه منظوری استفاده می‎شود؟
الف) جلوگیری از اتلاف گرما از لوله‎ها وتجهیزات  
ب) جلوگیری از نفوذ رطوبت و زنگ زدن لوله و تجهیزات    
ج)  کم کردن صداهای ناشی از سیستم و تجهیزات              
د) هر سه مورد

17)  در هنگام جوشکاری برق دمای بوجود آمده بین الکترود و قطعه کار چند درجه سانتی‌گراد می باشد؟
الف) 3000 در جه سانتی‌گراد                                
ب)  4000در جه سانتی‌گراد
ج) 5000 در جه سانتی‌گراد                                   
د) 6000 در جه سانتی‌گراد

18)  واحد اندازه گیری قطر و طول الکترودهای استاندارد کدام می‌باشد؟
الف) میلی متر                                                         
ب) سانتی‌متر
ج) دسی‌متر                                                             
ج) اینچ

19)   روش تشکیل قوس الکتریک در جوشکاری برق  کدام است؟
الف) نوک زدن الکترود به قطعه کار                     
ب) فشار دادن الکترود به قطعه کار
ج) خراشاندن الکترود به قطعه کار                      
د) ضربه زدن الکترود به قطعه کار

20)   کاربرد کدامیک از روپوشها در الکترودها متداول است؟
الف) روتیلی – قلیایی – اسیدی                          
ب) سلولزی – فولادی – استیلی
ج) سلولزی – آلومینیومی – برنجی                    
د) فسفری – کربنی – اکسیدی

سوالات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

21)   رنگ مجاز کپسول‌های استیلن و اکسیژن به ترتیب کدام است؟
الف) سفید – آبی                                                    
ب) خاکستری – سیاه
ج) سیاه – زرد                                                        
د) زرد – سیاه

22)  اندازه زاویه الکترود نسبت به قطعه کار معمولا چقدر است؟
الف) 30 درجه                                                         
ب) 40 درجه
ج) 50 درجه                                                            
د) 60 درجه

23) معمولا انتخاب شدت جریان براساس قطر الکترود چگونه است؟
الف) به ازای هر میلی‌متر10 تا 20 آمپر                
ب) به ازای هر میلی‌متر 20 تا 30 آمپر
ج) به ازای هر میلی‌متر 30 تا 40 آمپر                 
د) به ازای هر میلی‌متر 40 تا 50 آمپر

24)  درجه تیرگی شیشه ماسک جوشکاری در جوشکاری برق معمولا نمره چند است؟
الف) 3                                                                      
ب) 5
ج) 7                                                                         
د) 9

25) هر لیتر استن چند لیتر استیلن را در خود حل می‌کند؟
الف) 5 لیتر                                                              
ب) 15 لیتر
ج) 25 لیتر                                                              
د) 35 لیتر

26)     شعله اکسید کننده :
1)  اکسیژن بیشتر از استیلن باشد       
2)  استیلن بیشتر تر از اکسیژن باشد 
3)  اکسیژن برابر  استیلن باشد 
4) فرقی نمیکند

27) مقدار مجاز فشار خروجی کپسول اکسیژن چقدر است؟
الف) 5/0  بار                                                            
ب) 1 بار
ج) 5 بار                                                                    
د) 10 بار

28) مشعل انژکتوری در کدام جوشکاری استفاده می‌شود؟
الف) در جوشکاری گاز استیلن                            
ب) در جوشکاری برق
ج) در جوشکاری نقطه جوش                               
د) در جوشکاری گاز اکسیژن

29)  شیر آب سرد و آب گرم  روی لوازم بهداشتی به ترتیب، چگونه است؟
الف) چپ آبی- راست قرمز                                   
ب) راست  قرمز – چپ آبی
ج) راست آبی – چپ قرمز                                     
د) چپ قرمز –  راست آبی

30)  در لوله کشی لوله گالوانیزه  می خواهیم دو لوله را با یکدیگر متصل کنیم بطوری که گرداندن لوله ها امکان پذیر نمی‎باشد، از چه اتصالی باید استفاده شود؟
الف) بوشن                                                               
ب) مغزی
ج) تبدیل                                                                 
د) مهره ماسوره

31)  کدام گزینه مربوط به طبقه بندی شیرها از نظر نوع اتصال می باشد؟
الف) برنجی                                                              
ب)  کشویی
ج) ربع گرد                                                              
د) فلنچی

32) شناور برقی (فلوتر سویچ) چه وظیفه ای دارد ؟
الف) قطع و وصل برق الکترو موتور پمپ             
ب)  قطع و وصل شیر برقی
ج) قطع و وصل دریچه پمپ                                  
د) بستن لوله سر ریز مخزن

33) سطح کاغذ A5 برابر است با:
الف- دو برابر سطح کاغذ A3
ب- نصف سطح کاغذ A3
ج- دو برابر سطح کاغذ A4
د- نصف سطح کاغذ A4

34) شکل روبرو علامت اختصاری کدام شیر است؟
الف) اطمینان                                                          
ب) شناور
ج) یکطرفه فنری                                                    
د) فشار شکن

35) شکل روبرو علامت اختصاری کدام شیر است؟
الف) اطمینان                                                          
ب) شناور
ج) شیر فلکه                                                           
د) فشار شکن

36) شکل روبرو علامت اختصاری کدام شیر است؟
الف) اطمینان                                                               
ب) شناور
ج) یکطرفه فنری                                                    
د) فشار شکن

37) شکل روبرو علامت اختصاری کدام اتصال است؟
الف) بوشن                                                               
ب) تبدیل
ج) فلانچ                                                                   
د) مهره ماسوره

38)  برای تصفیه آب استخر از چه وسیله ای استفاده میشود؟
الف) سختی گیر                                                      
ب) فیلتر شنی
ج) آب شیرین کن                                                  
د) رسوب گیرهای شیمیایی

39)   کدام یک عایق حرارتی است ؟
الف) نوار پرایمر                                                       
ب)  پشم شیشه
ج)  خمیر نسوز                                                        
د)   یونولیت

40)   حداقل سایز انشعابات آتشنشانی چند اینچ است؟
الف) 2/1                                                                   
ب) 4/3
ج)1                                                                           
د) 5/1